โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย


สมัครสอบเพิ่มเติม
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน (รุ่นที่ 6)

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2562 – 2563 

ติดต่อเพื่อสมัครสอบ Online ได้ทุกวัน จันทร์-ศุกร์
เวลาทำการ 10.00 น – 18.00 น

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม 


APPLICATION FORM

เพราะโอกาสดีๆ…รอไม่ได้!!

BWK สนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษา

ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกัน…

น้องๆสามารถกรอกใบสมัคร Online

ได้ทันทีที่นี่

Announcement

ประกาศผลสอบออนไลน์

กรอกชื่อ , นามสกุล , เลือกโครงการ ให้ถูกต้อง

เพื่อเช็คผลคะแนน

News / Review

OTHER SERVICES OF BWK

BWK Programs

BWK VDO