โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย


สมัครสอบ (รอบสมทบ)
โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย 

ประเทศสหรัฐอเมริกา (J-1) จำนวน 10 ทุน
ประเทศแคนาดา จำนวน 2 ทุน
ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 5 ทุน

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2562 – 2563 

ในวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00-11.30 น.

รับฟังรายละเอียดโครงการ เวลา 13.00-15.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

รายละเอียดเพิ่มเติม 


APPLICATION FORM

เพราะโอกาสดีๆ…รอไม่ได้!!

BWK สนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษา

ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกัน…

น้องๆสามารถกรอกใบสมัคร Online

ได้ทันทีที่นี่

Announcement

ประกาศผลสอบออนไลน์

กรอกชื่อ , นามสกุล , เลือกโครงการ ให้ถูกต้อง

เพื่อเช็คผลคะแนน

News / Review

OTHER SERVICES OF BWK

BWK Programs

BWK VDO