หมดเขต! ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ


โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย
ระยะยาว 1 ปีการศึกษา 2561-2562


รับสมัครเพิ่มเติม!

โครงการแลกเปลี่ยนฯ 1 ปีการศึกษา 2561-2562
ประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น

-หมดเขต 30 กันยายน 2560-

ติดต่อเพื่อสมัคร และสอบ ONLINE
ได้ทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลาทำการ 9.00 – 17.00 น.

 


APPLICATION FORM

เพราะโอกาสดีๆ…รอไม่ได้!!

BWK สนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษา

ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกัน…

น้องๆสามารถกรอกใบสมัคร Online

ได้ทันทีที่นี่

OTHER SERVICES OF BWK

News / Review

BWK Programs

BWK VDO