หมดเขต! ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ

BWK เปิดสมัครสอบ
โครงการระยะยาว 1 ปี 2561-2562
&
โครงการระยะสั้น เดือนตุลาคม 2 สัปดาห์
ณ ประเทศอังกฤษ 

หมดเขตสมัครสอบ

-วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560 เวลา 17.00 น.

APPLICATION FORM

เพราะโอกาสดีๆ…รอไม่ได้!!

BWK สนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษา

ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกัน…

น้องๆสามารถกรอกใบสมัคร Online

ได้ทันทีที่นี่

OTHER SERVICES OF BWK

News / Review

BWK Programs

BWK VDO