โครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK ประเทศไทย


สมัครสอบโครงการทุนแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ BWK

ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา นิวซีแลนด์ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และจีน (รุ่นที่ 6)

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ประจำปี 2562 – 2563 

สมัครได้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม สมัครสอบโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (ระยะสั้น) รุ่นท ี่9

 ณ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ  และ เมืองซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย 

(ระยะเวลา 2 สัปดาห์)

สมัครได้ถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม 


APPLICATION FORM

เพราะโอกาสดีๆ…รอไม่ได้!!

BWK สนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษา

ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกัน…

น้องๆสามารถกรอกใบสมัคร Online

ได้ทันทีที่นี่

News / Review

OTHER SERVICES OF BWK

BWK Programs

BWK VDO