พี่ลี่

Expert in 3D Graphics, Trainee
Postal Address:

105/1 Building F fl.2
Suit 206 Tessabarnsongkroa Rd, Ladyao, Jatujak, Bangkok, Thailand 10900

Phone:

+662 580 4470

Line:

@bwkinternational

Email:

admin@bwkinternational.com

Web:

www.bwkinternational.com

พี่โจลี่

“อยากให้ BWK เป็น เสมือนบ้านหลังน้อย ของน้องๆ ทุกคน ที่มีแต่ความอบอุ่น ความเข้าใจกันและรักกัน อยู่ด้วยกันเหมือนพี่น้อง และแชร์กันได้ทุกเรื่อง”

Comments

comments