โค้งสุดท้าย!

 

สมัครสอบและลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนฯ BWK

ระยะเวลา 1 ปีการศึกษา ได้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2566

APPLICATION FORM

เพราะโอกาสดีๆ…รอไม่ได้!!

BWK สนับสนุนพร้อมเปิดโอกาสทางการศึกษา

ร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆไปด้วยกัน…

น้องๆสามารถกรอกใบสมัคร Online

ได้ทันทีที่นี่

OTHER SERVICES OF BWK

BWK VDO